Grener

Sportsutvalg feltritt (SU-F)

Hans Bauer feltrittSportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Mandat for Sportsutvalg Feltritt (SU-F) (pdf)

 

 • Turid Løken

  Midlertidig leder SU-F
  Sportskoordinator dressur og feltritt (80 %)

  Mobil: +47 22 89 56 31 (tlf arbeid)
  E-post: turid@rytter.no

 • Elin Heistad

  Knøttecup

  Mobil: 95450145
  E-post: el-hei@online.no

 • Sissel Røinås

  Sport

  Mobil: 97512383
  E-post: vennride@frisurf.no

 • Monica Korsmo Sandbakken


  Mobil: 97984680
  E-post: monica.korsmo@gmail.com

 • Gunn Helga Vindfjell

  Ny 2020

 • Tom Rune Lian

  Ressursperson for SU-F på reglement

  Mobil: 92081920
  E-post: trl@wiersholm.no

 • Inger Bugge

  Permisjon frem til 1. august 2020 (BEST Cup)

  Mobil: 95230977
  E-post: inger.bugge@hotmail.com

Grener

X