Grener

Sports- og aktivitetsplan 2019

Ridesport

 

Sportsplan Feltritt skal være en veileder og et dokument som skal danne utgangspunktet for den videre satsing og talentutvikling innen feltritt i Norge.

Sportsplanen er svært sentral for ryttere som er en del av landslag og satsingsgrupper. Den bør også være kjent for ryttere som er på vei mot et internasjonalt nivå.

Den langsiktige målsettingen for feltrittsatsingen er å ha ryttere på mesterskapsnivå i alle
aldersgrupper.

 

Sportsplan feltritt 2019 (pdf) (per 03.04.2019)

Aktivitetsplan feltritt 2019 (pdf) (per 16.02.19)

 

Grener

X