Grener

Møtereferat 2019

Møteplan GU-F 2019 (med forbehold om endringer)

DATO KOMMENTAR MØTEREFERAT
JANUAR
7 Sørum Fritidsgård Møtereferat GU-F nr 1/2019
FEBRUAR
11 Sørum Fritidsgård
25 Telefonmøte
MARS
9 Grenkonferansen
APRIL
1 Sørum Fritidsgård
MAI
6 Telefonmøte
JUNI
3 Sørum Fritidsgård
AUGUST
19 Telefonmøte
SEPTEMBER
2 Sørum Fritidsgård
OKTOBER
7 Sørum Fritidsgård
NOVEMBER
4 Telefonmøte
DESEMBER
2 Sørum Fritidsgård

Grener

X