Grener

Grenutvalg (GU-F)

Hans Bauer feltrittGrenutvalgene (GU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. GU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Mandat for Grenutvalg Feltritt (GU-F) (pdf)

 

Grener

X