Grener

Feltrittskortet

Feltrittskortet er en veiledende test i terrenget for en godkjent feltrittskortutsteder. For å kunne konkurrere i klasse 90 cm, 100 cm og CCN2*-S/CCN2*-L for hest og i Lett-Ponni og CCNP1*-S/CCNP1*-L, må ekvipasjen ha et gyldig feltrittskort i tillegg til klassekvalifisering. Alternativt kan rytteren kvalifisere ved sprangkvalifisering (jfr KR V – § 522).

Testen består i at rytteren må vise at han behersker hesten i temporidning og hopping av enkelte typehinder for terrengritt. Avslutningsvis skal ekvipasjen ri en terrengbane. Her bedømmes rytterens sits og balanse, evnen til å følge hesten og ri i god rytme og riktig tempo. Rytteren skal også vise evne til å planlegge rideveiene og vurdere vanskeligheter underveis i rittet.

Feltrittskortet utstedes på tre ulike nivå for heste-ekvipasjer og to ulike nivå for ponni-ekvipasjer:

Nivå 1:
90 cm hest og Lett-P
Nivå 2:
100 cm hest
Nivå 3:
CCN2*-S/CCN2*-L (hest) og
CCNP1*-S/CCNP1*-L (ponni)

Ved godkjent prøve får ekvipasjen utstedt feltrittskortet for det aktuelle nivå. Feltrittskortet må medbringes stevneplassen som et bevis på at ekvipasjen er kvalifisert for å starte feltritt på det aktuelle nivået.

Det anbefales å ha gjennomført to feltrittsklasser på ett nivå før man tar testen for feltrittskortet på neste nivå. 

Dersom treneren ikke godkjenner prøven, skal rytteren få en skriftlig begrunnelse med en tilbakemelding om hva som må forbedres. Rytteren kan stille til ny prøve hos samme eller en annen godkjent trener etter tidligst 7 kalenderdager.

Mer informasjon om feltrittskortet finner du i KR V – tillegg 3.

Det er NRYF  v/ sportsutvalget feltritt (SU-F) som godkjenner trener som autorisert utsteder av feltrittskortet.

Utenlandske trenere kan etter søknad få autorisasjon som utsteder av feltrittskortet etter gjeldende norske regler. Avgjøres av SU-F i hvert enkelt tilfelle.

Kriterier: Godkjent A- eller B- trener i Sverige eller tilsvarende.
Kontaktperson: NRYFs sportskoordinator i feltritt

Feltrittskortet

 

Autoriserte utstedere av Feltrittskortet

(alle nivå)

Kirsten Arnesen Trener III
Hans Bauer Trener II
Inger Bugge Trener II
Piia Pantsu-Jönsson A-trener Sverige
Anne-Cathrine Sellæg Trener II
Kristin Tørmoen Trener II

Autoriserte utstedere av Feltrittskortet

(nivå 1 og 2 for hest/nivå 1 for ponni)

Cristina Bjerkåsholmen Dorati Trener I
Lene Anett Enger Juliussen Trener I
Stine Skedsmo Trener I

 

Grener

X