Grener

Til arrangører

Introduksjon

Ryttertest-klasser er godt egnet på klubb-, utvidet klubb- og distriktsstevner i dressur, samt i klasser som kun er åpne for rideskolehester. 

Generell informasjon

Ryttertest-heftet:
Det er laget et eget hefte med grundig informasjon om gjennomføring av Ryttertester, øvelsene, klassene og bedømmelsen. Det er også produsert en rekke videoer som gir en god innføring i Ryttertester. Disse kan du finne her.

Ryttertest-programmer RLD – RMB:
Det er laget egne programmer for Ryttertester fra LD til MB nivå med to programmer på hvert klassenivå.

I ryttertest-klasser RLD til RLB kan flere ryttere ri gjennom programmet samtidig. Det er viktig at det settes opp “fornuftige” grupper der hestene fungerer godt sammen:

  • RLD kan rides av 1 – 2 ryttere (leier er tillatt)
  • RLC kan rides av 1 – 4 ryttere (lettridning er tillatt)
  • RLB kan rides av 1 – 2 ryttere

I klassene RLD-RLB kan det benyttes en oppleser (en som leser programmet). Alle som skal starte i klassen må kunne programmet utenat selv om det leses høyt.

Bedømmelse/Muntlig tilbakemelding:
Bedømmelsen fra dommerne blir uttrykt med en samlet karakter (med unntak av RLD) på bedømmelsesskjemaet sammen med noen korte kommentarer. Det skal også gis en muntlig tilbakemelding til hver enkelt rytter. Husk en mikrofon til dommer/trener når de skal gi tilbakemeldingen.
Når en gruppe får sin muntlige tilbakemelding av trener/dommer, står denne gruppen oppstilt foran C. Da kan neste gruppe komme innenfor railen og skritte på storvolte ved A.

Påmelding:
Hvis det er flere fra samme klubb som skal starte samme klasse, bør man skrive i påmeldingen at disse rytterne kan ri i samme gruppe og i hvilken rekkefølge rytterne ønsker å ri.

Startlistene:
Sett opp startlistene i tråd med påmeldingene. Dersom det ikke er meldt gruppevis til klassen, så velger arrangøren gruppesammensetningen i de klasser det er aktuelt. Ryttere som melder individuelt til klassen bør oppfordres til å gi beskjed om eventuelle ønsker i forhold til plassering i gruppe. Det er viktig at man tar hensyn til hvor man passer best i gruppen når man ser ekvipasjene på avridningen (dommere sjekker mot sin navneliste om rekkefølgen i gruppen når de er kommet inn på banen).

Premiering:
Alle deltagere i Ryttertest-klasser mottar Ryttertest-sløyfer i tillegg til vanlig klasse-premiering. Disse blir utdelt mens rytteren får sin muntlige tilbakemelding av dommer/trener. Klassepremiering foretas etter klassens slutt. Rosetter bestilles hos idrettsbutikken.no

Sekretariat:
Når bedømmelsesskjemaet kommer inn i sekretariatet fra dommerparet, skal dette kopieres og leveres ut til den enkelte deltager.

Teknisk personell

Dommerpar:
Ryttertest-klasser skal fortrinnsvis dømmes av en dressurdommer og en autorisert trener/ridelærer sammen, men kan om nødvendig dømmes av én dressurdommer alene eller to sammen. DDI og høyere kan dømme ryttertester på det klassenivå de er autorisert for. DDA kan likevel bare dømme ryttertestklasse LD (jf KR I, Tillegg 5.4.2).
Liste over dressur-dommere er tilgjengelig i søkemotoren for teknisk personell i Horsepro.

Oppleser:
I Ryttertest-klassene RLD-RLB kan det benyttes en oppleser (kan være den/de som er speaker) som leser programmet punkt for punkt. Dette gjør Ryttertester til en meget publikumsvennlig konkurranseform. Oppleseren bør sitte på kortsiden ved C i nærheten av dommerne slik at man kan kommunisere med disse. Oppleseren har som oppgave å følge med på hvor gruppen befinner seg og lese programmet slik at de i god tid får beskjed om hva de skal utføre.  Alle som skal starte i klassen må kunne programmet utenat selv om programmet leses høyt. I noen av programmene står det forklaringer i parentes. Dette skal ikke leses opp, men er der for å tydeliggjøre rideveiene når programmet blir innlært. Se Ryttertest-heftet for nærmere informasjon og gode råd.

Skriver:
Dommerparet skal ha en skriver som noterer kommentarer og karakter på bedømmelsesskjemaet til hver enkelt ekvipasje.

Arrangørstøtte:
NRYF ønsker å oppmuntre arrangører av dressurstevner til å sette opp Ryttertest-klasser på sine stevner.

Klubber som setter opp Ryttertest-klasser på sine Klubb-/Utvidet klubb-/D-stevner gis derfor arrangørstøtte på kr 500,- per stevne.

Kravene som stilles for å få denne støtten er:
1) Ryttertest-klassen(e) må gjennomføres på stevnet med minimum tre fysisk startende.
2) Det er påkrevd at klubben har organisasjonsnummer (er registrert i Brønnøysund) for å motta denne støtten.
3) Etter avsluttet stevne (og senest 15. desember inneværende år), fylles skjemaet Søknads- og rapporteringsskjema arrangørstøtte Ryttertester i dressur  ut og sendes til NRYF.

Vi ønsker alle arrangører av Ryttertester lykke til!

Spørsmål om Ryttertester kan rettes til:
Tine Skoftedalen Fossing –  NRYF

 

Grener

X