Grener

Ryttertestprogram

Dressurbaner:

Dressurbane 1

Dressurbane 2

 Ryttertestprogram

Dommerprotokoll medfølger under hvert program.
 Ryttertest – RLD0  (gamle LD) (pdf) (1 – 2 ryttere, leier er tillatt)
 Ryttertest – RLD1  (pdf)  (1 – 2 ryttere, leier er tillatt)
 Ryttertest – RLC1 (pdf)  (1 – 4 ryttere, lettridning)
 Ryttertest – RLC2 (pdf)  (1 – 4 ryttere)
 Ryttertest – RLB1 (pdf)  (1 – 2 ryttere)
 Ryttertest – RLB2 (pdf)  (1 – 2 ryttere)
 Ryttertest – RLA1 (pdf)  (1 rytter)
 Ryttertest – RLA2 (pdf)  (1 rytter)
 Ryttertest – RMB1 (pdf)  (1 rytter)
 Ryttertest – RMB2 (pdf)  (1 rytter)

Grener

X