Grener

Landslag, satsingsgrupper og rekruttering

Landslag

(Ansvarlig: respektive landslagsleder)

Dette er ryttere som er aktuelle for uttak til Nordisk-Baltisk mesterskap og internasjonale mesterskap og som har stabilisert seg på et høyt resultatmål . Landslaget består av maksimum 8 utøvere.

Satsingsgruppe

(Ansvarlig: respektive landslagsleder)

Dette er ryttere som har stabilisert seg i sin alderskategori gjennom konkurranser med et høyt resultatmål  og som landslagsleder anser som aktuelle til en landslagsplass på sikt. Her kan også ekvipasjer som landslagsleder mener har et godt potensiale tas opp, selv om ekvipasjen har hatt en kort konkurransetid sammen.

Oppfølging av utøvere på landslag og i satsingsgruppe gjøres av landslagsleder i samarbeid med hjemmetrener.

Rekruttering

(Ansvarlig: Sportsutvalget i dressur (SU-D))

SU-D har et særskilt ansvar for rekrutteringstiltak for ponni, children, junior, ungryttere, U25 og senior. Det tilbys aktiviteter som fremmer den sportslige utviklingen av utøvere på vei opp til et internasjonalt nivå. Som et ledd i dette arbeidet, arrangeres det jevnlige rekrutteringssamlinger for ryttere som har som ambisjon å delta i NM i løpet av inneværende eller neste år. Samlingene gjennomføres av rekrutteringstrener(e) engasjert av SU-D.

Oppfølging av utøvere på dette nivå gjøres av hjemmetrener i samarbeid med respektive rekrutteringstrenere.

Landslagsleder og rekrutteringstrener for den aktuelle alderskategori vil være i dialog om disse utøverne og deres prestasjonsutvikling.

Uttak til landslag og satsingsgruppe

For å være aktuell for uttak til landslag eller satsingsgruppe, bør ekvipasjen ha vært en del av henholdsvis satsingsgruppen eller rekrutteringstilbudet i regi av SU-D. I tillegg vil uttaket baseres på oppnådde minstekrav til resultater, samt ekvipasjens utviklingspotensiale.

Grener

X