Grener

Møtereferat 2019

Møteplan GU-D 2019 (med forbehold om endringer)

DATO  KOMMENTAR MØTEREFERAT
JANUAR
16 Møte GU-D Møtereferat 01/19 (pdf)
FEBRUAR
13 Møte GU-D Møtereferat 02/19 (pdf)
MARS
13 Møte GU-D AVLYST
APRIL
24 Samarbeidsmøte GU-D og DDK
MAI
Mandag 6 Møte GU-D (OBS! Endret møtedag)
JUNI
19 Møte GU-D
AUGUST
21 Møte GU-D
SEPTEMBER
04 Fellesmøte GU-D/DDK/Landslagsledere/TKr
OKTOBER
09 Møte GU-D
NOVEMBER
13 Møte GU-D
DESEMBER
11 Møte GU-D

Grener

X