Grener

Møtereferat 2018

Møteplan GU-D 2018 (med forbehold om endringer)

DATO KOMMENTAR MØTEREFERAT
JANUAR
17 Møte GU-D Møtereferat GU-D nr 01/2018 (pdf)
MARS
21 Møte GU-D Møtereferat GU-D nr 02/2018 (pdf)
APRIL
12 Samarbeidsmøte
GU-D og DDK
Møtereferat GU-D/DDK (pdf)
MAI
Mandag 14 Møte GU-D Møtereferat GU-D nr 03/2018 (pdf)
JUNI
6 Møte GU-D  AVLYST
AUGUST
Mandag 20 Møte GU-D (Obs dag!) Møtereferat GU-D nr 05/2018 (pdf)
SEPTEMBER
05 Fellesmøte GU-D/DDK/
TKr/ Landslagsledere
Møtereferat Fellesmøte (pdf)
OKTOBER
08 Møte GU-D Møtereferat GU-D nr 06/2018 (pdf)
NOVEMBER
07 Møte GU-D Møtereferat GU-D nr 07/2018 (pdf)
DESEMBER
05 Møte GU-D Møtereferat GU-D nr 08/2018 (pdf)

Grener

X