Grener

Sportsutvalg dressur (SU-D)

Foto: Rebecca Mender

Sportsutvalgene er Norges Rytterforbunds rådgivende faginstans i sportsfaglige spørsmål og har et definert ansvarsområde som fremkommer av mandatet.

Sportsutvalg dressur (SU-D) er NRYFs faginstans overfor utøvere, arrangører og teknisk personell og skal ivareta utvikling og styring av sin gren, i tett samarbeid med administrasjonen i NRYF. Sportsutvalget skal bidra til god informasjon og kommunikasjon.

Mandat for Sportsutvalg Dressur (SU-D) (pdf) (12.11.2020)

Grener

X