Grener

Dressurdommerkomiteen

ReportasjeDressurdommerkomiteen (DDK) består av minst tre personer som oppnevnes av GU-D for to år av gangen. DDK er beslutningsdyktig når minst 50% av medlemmene er tilstede. Alle de oppnevnte medlemmene skal ha erfaring som dressurdommere og god kjennskap til norsk dressurridning.

Ansvarlig teknisk personell i NRYF skal inngå i DDK. Ett medlem fra DDK har rett til å møte i GU-D for å legge frem og diskutere saker som kommer inn under dens arbeidsområde og plikt til å møte ved innkalling fra GU-D.

Mandat DDK  (pdf)

 

NRYF Dressur retningslinjer for karaktersetting 2018

NRYF Retningslinjer codex dressurdommere 2018

Årlig kursplan 2019

Terminliste 2019 med dommerfordeling finner du her

 

Grener

X