Grener

Dressurdommerkomiteen

ReportasjeDressurdommerkomiteen (DDK) består av minst tre personer som oppnevnes av Sportsutvalg dressur (SU-D) for to år av gangen. DDK er beslutningsdyktig når minst 50% av medlemmene er tilstede. Alle de oppnevnte medlemmene skal ha erfaring som dressurdommere og god kjennskap til norsk dressurridning.

Ansvarlig teknisk personell i NRYF skal inngå i DDK. Ett medlem fra DDK har rett til å møte i SU-D for å legge frem og diskutere saker som kommer inn under dens arbeidsområde og plikt til å møte ved innkalling fra SU-D.

Mandat DDK  (pdf) (rev mars 2020)

NRYF Dressur retningslinjer for karaktersetting 2018

Kursplan 2021

Terminliste 2020 med dommerfordeling finner du her 

Programridning og habilitet

Grener

X