Grener

Komiteer

Distansedommerkomiteen

DiDK skal bestå av 3-4 distansedommere inkludert leder av SU-Di. Minimum én av deltagerne bør ha FEI dommerstatus. Komitéleder velges blant komitémedlemmene, men skal ikke være leder i SU-Di. Komiteen oppnevnes av SU-Di for 2 år av gangen. DiDK er beslutningsdyktig når minst 50% av medlemmene er tilstede.

DiDKs virkeområde og mandat finnes i Mandat DIDK  (pdf).

Leder:

Bente Heggedal
Telefon: 982 61 858
E-post: benteheggedal@hotmail.com

Medlemmer:

Hildegunn Skulstad
X