Grener

Komiteer

  • Distansedommerkomiteen

DiDK skal bestå av 3-4 distansedommere inkludert leder av SU-Di. Minimum én av deltagerne bør ha FEI dommerstatus. Komitéleder velges blant komitémedlemmene, men skal ikke være leder i SU-Di. Komiteen oppnevnes av SU-Di for 2 år av gangen. DiDK er beslutningsdyktig når minst 50% av medlemmene er tilstede.

DiDKs virkeområde og mandat finnes i Mandat DIDK  (pdf).

Leder:

Bente Heggedal Løvold
Telefon: 982 61 858
E-post: bhd@caa.no

Medlemmer:

Hildegunn Skulstad
Susanne Lindmark
  • Sponsorkomiteen

Di-SK skal jobbe med å skaffe sponsorer til landslag i distanse. Komitéen jobber blant annet med å utarbeide og selge sponsorpakker, samt profilering.

DiSKs virkeområde og mandat finnes i Mandat Di-SK.

Leder:

Lena A Moen
Telefon: 975 99 969
E-post: post@moenbjollefabrikk.no

Bredde- og rekrutteringskomiteen: 

Leder Hege Kilen Aasdokken
Telefon 99734254
E-post hege@gu-di.no
Medlem Susanne Neset
Medlem Kaja Knutshaug-Ruud
X