Grener

Komiteer

Distansedommerkomiteen

DiDK skal bestå av 3-4 distansedommere inkludert leder av GU-DI. Minimum én av deltagerne bør ha FEI dommerstatus. Komitéleder velges blant komitémedlemmene, men skal ikke være leder i GU-DI. Komiteen oppnevnes av GU-DI for 2 år av gangen. DiDK er beslutningsdyktig når minst 50% av medlemmene er tilstede.

DiDKs virkeområde og mandat finnes i Mandat DIDK  (pdf).

Leder:

Hilde Berg
Telefon:  410 40 193
E-post:  hilde@boatparts.no

Medlemmer:

Hildegunn Skulstad
Lene Hammeren
X