Grener

Sportsutvalg Distanse (SU-Di)

DistanserittSportsutvalgene (SU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. SU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Mandat Sportsutvalg Distanse 

SU oppnevnes av Forbundsstyret (FS) etter innstilling fra SU eller andre, og er ansvarlig overfor FS. Nye SU-medlemmer oppnevnes for to år av gangen, sittende SU-medlemmer oppnevnes for ett år av gangen; alle med mulighet for forlengelse. FS oppnevner leder av SU. I SU bør områdene toppidrett, bredde, teknisk personell, trener og administrasjon være dekket av medlemmenes kompetanse. Kjønnsbalansen, jf NIFs lov, må ivaretas så lang som mulig.

Hildegunn Skulstad
Leder, medlem i DiDK
Budsjett
Økonomi
Tlf.: 911 09 362
E-post: hildegunn@gu-di.no

Hege Kilen Aasdokken
Bredde og rekruttering
Indianercup
Administrativt og statistikk
Tlf.:997 34 254
E-post: hege@gu-di.no


Kari Eiesland
Leder junior- og seniorgruppe (satsning/elite) landslag.
Tlf.:901 88 802
E-post: kari@gu-di.no

Ronny Stokmo
NRYFstevne
Godkjenning av stevneinvitasjoner
Påmelding til og godkjenning av resultater fra utenlandske og CEI ritt
Tlf.:954 38 508
E-post: ronny@gu-di.no

Sportsutvalg Distanse (SU-Di)

X