Grener

Sportsplan

Sportsplanen skal danne utgangspunktet for den videre satsing og talentutvikling innen
distanse i Norge. Planen revideres årlig, og GU-Di forbeholder seg retten til om nødvendig å foreta endringer i planen i løpet av perioden.

Ansvarlig i 2017 for elitegruppen og satsningsgruppen er Ellen Annette Gutubakken.

Formålet med sportsplanen er å utvikle et program som:

• Bidrar til å øke rekrutteringen til distansesporten
• Generelt hever nivået i grenen
• Forbereder og utdanner rytterne med tanke på internasjonal deltakelse
• Tilrettelegger for sportslig måloppnåelse
• Informerer utøvere og støtteapparat
• Inspirerer til videre satsing

Sportsplan Distanse 2018

 

Grener

X