Grener

Cuper & statutter

FEI Cup

Den rytter som igjennom året samler flest godkjente FEI kilometer er årets vinner av FEI cup. Premiesummen er 50% av innbetalt FEI hestelisens til grenen. Godkjente kilometer for rytteren er derfor kun gjeldende på hester som har innbetalt norsk FEI hestelisens.
Premiesummen fordeles på de 3 første etter følgende formel:

1. plass 50%
2. plass 30%
3. plass 20%

Vinner av FEI cup 2017 var Tonje Danielson.

Årets Ekvipasje

Prisen som er en plakett, deles ut til den ekvipasjen som sammen har flest godkjente km i løpet av sesongen.
Deles ut på Grenkonferansen.

Årets Ekvipasje i 2017 var Stine Aasdokken og Quiero.

Årets Bøttebærer

Pris innstiftet i 2010. Tildeles den groom/hestepasser som gjennom sitt arbeid fortjener en ekstra påskjønnelse. Deles ut av en jury hvor vinneren av fjorårets pris er leder av juryen og som velger sine jurymedlemmer. Deles ut på Grenkonferansen.

Årets Bøttebærer i 2017 var Tone Aas.

Indianercup

Indianercupen er en cup i distanse åpen for alle barn og unge til og med 16 år. Er du interessert i Indianercupen kan du lese mer om den her.

Årets Indianere i 2017 var Ida Aanestad og Ida Helen Langhelle Aasen (likt antall km).

X