Grener

Championat

NRYF deler årlig ut championattegn i distanse til de ekvipasjer som i løpet av kalenderåret har oppnådd høyest poengsum. Det kåres en championatvinner samt nr 2 og 3 for hhv Senior og Jr/YR. Grunnlaget for opptjening av championatpoeng er beskrevet i reglementet for distanse. Det tas blant annet hensyn til ekvipasjens plassering, stevnenivå, internasjonale stevner og mesterskap.

Championatvinnere for sesongen 2019:

Senior:
1) Lene Hammeren / Arash
2) Olaug Espeli Carstensen / Yazmin
3) Tonje Danielson / Doratshah

Junior/Young Rider:
1) Rita Eiesland Holen / Habib
2) Sofie Dahl Larsen / Al Samah
3) Maren Aanestad / Carpe Diem Aziz

Championat sesongen 2020:

Da championatberegningen ikke fungerer i Horsepro for tiden, oppdateres poengene manuelt. Listen med championatpoeng oppdateres ca en gang i måneden og legges ut her (NB! Viktig at den enkelte rytter sjekker sine egne poeng og melder fra til Kari Eiesland hvis noe ikke stemmer):

CHAMPIONAT SENIOR – pr 31.12.20

CHAMPIONAT JUNIOR – pr 31.12.20

X