Grener

Championat

NRYF deler årlig ut championattegn i distanse til de ekvipasjer som i løpet av kalenderåret har oppnådd høyest poengsum. Det kåres en championatvinner samt nr 2 og 3 for hhv Senior og Jr/YR. Grunnlaget for opptjening av championatpoeng er beskrevet i reglementet for distanse. Det tas blant annet hensyn til ekvipasjens plassering, stevnenivå, internasjonale stevner og mesterskap.

Championatvinnere for sesongen 2018:

Senior:
1) Olaug Espeli Carstensen / Khalid
2) Olaug Espeli Carstensen / Kareeb
3) Kine Sesilie Iversen / Shan

Junior/Young Rider:
1) Jeanne Holum / Yassir II
2) Kaspara Grude / SR Noah
3) Rita Eiesland Holen / Habib

Championat sesongen 2019:

Da championatberegningen ikke fungerer i Horsepro for tiden, oppdateres poengene manuelt. Listen med championatpoeng oppdateres ca en gang i måneden og legges ut her (NB! Viktig at den enkelte rytter sjekker sine egne poeng og melder fra til Kari Eiesland hvis noe ikke stemmer):

CHAMPIONAT SENIOR – pr 31.12.19

CHAMPIONAT JUNIOR – pr 31.12.19

X