Nyheter

Godkjente hjelmer på FEI-stevner Publisert: 17.09.2019,  Sist endret: 17.09.2019

FEI har nå kommet med en revidert liste over test-standarder av sikkerhetshjelmer som de godkjenner. Skal du delta på et FEI-stevne, må hjelmen din være testet og godkjent i henhold til de standardene som de nevner i denne listen.

FEIs reviderte liste finner du her. Hjelmer godkjent i forhold til test-standarder som nevnes her, er godkjent brukt på FEI-stevner.

Ingen nye endringer i Norge

For nasjonale stevner i Norge, er det ingen nye endringer. Norges Rytterforbund sier generelt at man skal bruke godkjent sikkerhetshjelm ved all ridning og kjøring i NRYF sin regi. Dette innebærer at hjelmen skal være CE-merket og den skal være merket EN1384 med VG1 som tilleggsmerking, som viser at hjelmen er testet etter en godkjent standard.

Ved start i svenske, nasjonale stevner

Sverige har valgt en annen standard enn de øvrige nordiske land. Skal du starte ved et nasjonalt stevne i Sverige, bør du sjekke opp det svenske reglementet.

Viktige generelle huskepunkter

FEI påpeker i sin reviderte liste noen viktige, generelle forhold i forbindelse med bruk og kjøp av hjelm. FEI understreker at selv om sikkerhetshjelm er viktig for sikkerheten til rytter/kusk, så vil det under særlige omstendigheter likevel kunne oppstå skader.

At hjelmen passer og er korrekt tilpasset og brukt, også når det gjelder festeanordninger, er svært viktig i forhold til hjelmens skadeforebyggende funksjon.

Prøv alltid hjelmen før du kjøper den, og få den tilpasset av noen med kompetanse på området. Unngå å kjøpe hjelm over nettet, også selv om du har kjøpt samme modell før. Dette skyldes at det kan forekomme individuelle forskjeller.

X