Nyheter

Gode utdannelser i tidlige tider Publisert: 22.06.2015,  Sist endret: 23.06.2015

Gode utdannelser innen ridning er langt fra noe nytt for nordmenn. Det skortet ikke på topputdannelser fra steder som Saumur, Hannover og Strømsholm blant ryttere og instruktører da norsk ryttersport skjøt fart på slutten av 1800-tallet og inn i det  nittende århundre. Det var imidlertid en begrenset gruppe nordmenn som fikk denne muligheten – det var ryttere innen det militære. Her kan du lese om noen av dem.

Oberst Gunnar Baumann – første norske offiser som tok hele utdannelsen i Hannover

Oberst Gunnar Baumann.

Oberst Gunnar Baumann.

Oberst Gunnar Baumann gikk i skole som rekruttoffiser i kavaleriet på Akershus, under ryttersjef P.F.G. Berg. Påvirket av denne ryttersjefen, som omtales som fremragende, søkte Baumann seg til rideskolen i Hannover. Der ble han den første norske offiser som gjennomgikk hele det 2-årige kurset. Tilbake i Norge var han 2. lærer ved Rideskolen i 3 år og var deretter 10 år sjef for Rideskolen. Han var også i mange år ridelærer ved Krigsskolen.

Rittmester Christian August Giertsen – studerte ved Strømsholm

Rittmester Christian August Nielsen.

Rittmester Christian August Nielsen.

En annen offiser som tok høyere rideutdannelse i utlandet var rittmester Christian August Giertsen (1875-1946). Han gikk rideskolen på Strømsholm. Giertsen var spesielt opptatt av kappritt, han vant løp både i Sverige, England, Danmark og Norge og var en foregangsmann i måten han skjøtte, trente og forberedte sine hester for banen.

Rittmester Erling  Aaby – studerte ved Strømsholm og Saumur

Rittmester Erling Aaby fotografert 1935. (Fotograf: Ukjent, eier Oslo Museum)

Rittmester Erling Aaby fotografert 1935. (Fotograf: Ukjent, eier Oslo Museum)

På Strømsholm gikk også rittmester Erling Aaby (1895-1953, offiser fra 1917), etter å ha fullført Kavaleriets rideskole. Etter oppholdet i Sverige gikk ferden videre til rideskolen i franske Saumur. Deretter var Aaby 1. lærer ved Kavaleriets rideskole og senere i flere år sjef for Hærens rideskole. Han betegnes som en genial instruktør. Aaby hadde også en genuin interesse for oppdrett av hest både for militært bruk og for veddeløpssporten – han var en av landets største på dette området. På sin store eiendom Evje herregård hadde han opp til 60 hester. Aaby overtok Evje herregård i Rygge i 1936, fra skipsreder E.B. Aaby som også han drev oppdrett av edle hester. Rittmester Aabys virksomhet på gården fikk imidlertid kjenne på andre verdenskrig – tyskerne ønsket å kjøpe landeiendom langs Oslofjorden i 1942 – og valget falt på Evje herregård. Da Aaby nektet å selge, ble han arrestert og satt på Grini. Han ble løslatt etter en stund, men ble så arrestert igjen – blant annet fordi det ble oppdaget ulovlig bruk av radio. Aaby ble da sendt til krigsfangenskap i Tyskland. Tyskerne tvangsrekvirerte gården og la den under avdeling for ernæring og forsyninger. I tillegg ble stedet brukt som feriested for det tyske Rikskommissariatet i Norge – og ble åsted for en rekke festlige lag, med store ødeleggelser som resultat. Da Aaby kom tilbake til gården, gikk han i gang med å modernisere gårdsdriften, deriblant ved å gå over fra hest til traktor. Aaby satte også hesteavlen i gang igjen etter krigens år med stillstand på det punktet.

Evje herregård i Rygge rundt århundreskiftet - noen tiår senere rommet denne gården et stort stutteri av edle hester, i regi av velutdannede rittmester Erling Aaby. (Foto: Kammerherre Fredrik Emil Faye, eier Norsk Folkemuseum)

Evje herregård i Rygge rundt århundreskiftet – noen tiår senere rommet denne gården et stort stutteri av edle hester, i regi av velutdannede rittmester Erling Aaby. (Foto: Kammerherre Fredrik Emil Faye, eier Norsk Folkemuseum)

Oberst Ebbe Astrup – utdannet ved Hannover

Oberst Ebbe Astrup.

Oberst Ebbe Astrup.

Oberst Ebbe Astrup (1876-1955) var offiser fra 1898. Astrup tok også rideutdannelse i Hannover, fra 1904-1906. Med seg til Hannover hadde denne velstående og elegante offiseren to private hester. I Hannover vant Astrup «Kaiserpreis» – Keiser Wilhelms ærespremie. At en ikke-tysker vant dette var ganske enestående. Det sies at rideskolen i Hannover sørget for at keiser Wilhelm ikke fikk vite om dette. Etter dette var Astrup en av landets beste dressurryttere, og i en årrekke var han 2. lærer ved Kavaleriets rideskole i flere år. Astrup giftet seg med eieren av Atlungstad gård ved Hamar, Carl Gustav Wedel Jarlsbergs datter Anna. Anna overtok gården i 1914, og bodde der sammen med Ebbe til 1927 – fire år etter kjøpte rittmester og olympisk sølvvinner for lag, Eugen Johansen, denne gården.

Oberst Ove Gedde – studerte ved Saumur

Oberst Ove Gedde.

Oberst Ove Gedde.

Oberst Ove Gedde (1894-1957) var sønn av sportsrytteren major Wiel Gedde. Ove gikk først Kavaleriets rideskole i Norge før han fant veien til Frankrike og den franske rideskole i Saumur.

OL-rytter og populær instruktør – Saumur-utdannede Paul Michelet

Rittmester Paul Michelet, her på hesten Benue.

Rittmester Paul Michelet, her på hesten Benue.

Samme skolevei som Ove Gedde gikk rittmester Paul Michelet (1880-1958) – også for ham var det først Kavaleriets rideskole, så Saumur. Michelet hevdet seg blant verdens beste ryttere både innen sprang og dressur og var også en av Norges beste veddeløpsryttere. Michelet red i tre OL, Antwerpen 1920 (sprang), Paris 1924 (sprang og Amsterdam 1928 (dressur). Han ble også historiens første nordiske mester, i 1921, sammen med hesten Ravn. Michelet ble innehaver av flere kongepoikaler. I tillegg til å være en utmerket rytter, bemerket han seg ved å importere adskillige gode hester. I 13 år var Michelet 1. lærer ved Artilleriets rideskole, og han fungerte en tid som sjef for Kavaleriets rideskole. I tidens løp hadde han også mange privatelever i ridning, elever som han brakte langt frem – flere av dem hevdet seg godt i konkurranser både i Norge og i utlandet.

Innledningsbilde: Paul Michelet

(Kilde: DNOR Rytterkalender 1935-1980, Herregårder i Østfod av Sven G. Eliassen)

X