Nyheter

Forbundet blir til Publisert: 21.03.2015,  Sist endret: 21.03.2015

De ville ri og de ville konkurrere. De ville bli bedre og de ville utvikle seg. Av disse grunner gikk fire av landets rideklubber sammen i 1915 for å danne et rideforbund. 10. desember var Norges Rytterforbund en realitet.

 Behov for samordning av regler

Det faktum at stadig flere rideklubber ble stiftet førte til et behov for et felles organ. Et viktig poeng med et slikt organ var å oppnå en samordning når det gjaldt konkurranser og konkurranseregler. Et annet viktig punkt var muligheten for støtte fra Norges Rigsforbund for Idræt. I løpet av 1914 ble det gjort sonderinger klubbene imellom for å danne et forbund. I løpet av høsten 1915 ble grunnlaget lagt for dannelsen av et norsk rytterforbund. Fire klubber hadde vært interessert i et felles forbund; Drammens Rideklub, Kristiania Rideklub, Trondhjems Rideklub og De Norske Officerers Rideklub. Riksforbundet for Idræt hadde uttrykt at det var rom for rytterkonkurranser innen idrettsmerket, og at ved dannelse av et forbund kunne man også ha et håp om å få tildelt to kongepokaler. I desember var det laget utkast til lover, og det ble innkalt til konstituerende møte. Blant de fremmøtte var det ikke helt enighet om hvorvidt man burde tilsluttes Riksforbundet – og heller ikke helt enighet om hvorvidt dette var en forutsetning for å stifte et eget forbund. En avstemning avgjorde det hele, og med voteringen fulgte at forbundets utarbeidede lover ble vedtatt. 10. desember 1915 møttes representanter for de fire klubbene i Militære Samfund i Oslo for å danne Norges Rytterforbund – et forbund som skulle være tilsluttet Norges Riksforbund for Idræt. Forbundets første president ble major og rittmester Christian Fredrik Michelet. Michelet var fra før formann i DNOR. Drammen ble representert  med konsul Erik Bache som styremedlem mens grosserer Olaf Meyer fra Kristiania fikk tilsvarende verv.

Forbundets første president var major og rittmester Christian Fredrik Michelet.

Forbundets første president var major og rittmester Christian Fredrik Michelet.

 

Skulle fremme utviklingen av sporten

Rytterforbundets lov ble godkjent av Idrettsforbundet i 1919, og forbundet var tilsluttet Idrettsforbundet. Formålet med Rytterforbundet var å fremme en tidsmessig utvikling av ryttersporten. Forbundet skulle representere norsk ryttersport i utlandet samt utta representanter til skandinaviske og internasjonale stevner.

Selve dannelsen av forbundet gikk ganske stille hen. Selv om sporten i forhold til tidligere tider blomstret, var den relativt sett ennå ganske lite utbredt. Det var i hovedsak offiserer i Oslo-området som stod bak dannelsen av organet. Utad i samfunnet var dermed dannelsen av forbundet ikke en begivenhet som man festet seg så mye ved, men begivenheten fikk spalteplass i adskillige aviser landet rundt.

(Innledningsbilde: Ryttere ved Akershus Slot 1910-1915. Ukjent fotograf/Oslo Museum)

 

X