Nyheter

For å sikre kvaliteten i den informasjonen som ligger i HorsePro Publisert: 27.09.2015,  Sist endret: 27.09.2015

For å sikre kvaliteten i den informasjonen som ligger i HorsePro er det i september tatt noen grep som påvirker sekretariatenes mulighet til å legge inn hester manuelt på stevneplassen, og også en innskjerping når det gjelder å søke opp hester som allerede ligger inne for f.eks etterpåmelding. Det vil fremdeles være mulig å legge inn hester som ikke allerede ligger inne, og det vil være mulig å søke opp hester via navnet, men begge disse mulighetene vil bli noe mer tungvinte å gjennomføre. Vi har i dag lagt ut følgende melding på nettsidene for å bevisstgjøre ryttere, kusker og andre rundt kravet i reglementet om at hestens lisensnummer skal oppgis ved påmelding. Under er teksten som er lagt ut, hvis dere har spørsmål om dette kan dere kontakte meg på siri.furre@rytter.no.

Det er dessverre slik at det av ulike årsaker stadig er hester til start i konkurranse som ikke er registrert i NRYFs database. Vi har tatt noen grep for å sikre at hester som starter i våre konkurranser er registrert i henhold til reglementet før de kommer til start:

  • Sekretariatenes mulighet til å legge inn hester på stevneplassen er nå betraktelig innskjerpet (ikke fjernet) i forhold til tidligere, dette for å kvalitetssikre hesteopplysningene i HorsePro.
  • Det er gjort en teknisk endring i HorsePro Stevne slik at de som sitter i sekretariatene som hovedregel må bruke hestens lisensnummer for å melde den til en klasse. (I unntakstilfeller kan sekretariatene fremdeles melde hester via navnet, men dette er nå en betraktelig mer tidkrevende prosess).

Av hensyn til de frivillige i sekretariatene og øvrige konkurransedeltakere har vi følgende oppfordring til dere aktive:

Sørg for:

  • At hesten er registrert i henhold til reglementet før du melder på stevner.
  • Hvis du melder via e-post, telefon eller etterpåmelder på stevneplassen må du oppgi hestens lisensnummer. Hestens lisensnummer finner du enkelt på HorsePro.

Vi minner også om Generelt konkurransereglement, spesielt § 132 og § 144.

X