Nyheter

Feltrittskomite teknisk personell søker flere medlemmer Publisert: 21.04.2020,  Sist endret: 21.04.2020

Feltrittskomiteen teknisk personell (FTP) søker nye medlemmer som skal inngå i dagens team. Vi trenger nye medlemmer med oppstart så snart som mulig i 2020. Frist for å melde interesse er 3. mai.

Feltrittskomiteen teknisk personell (FTP) er sportsutvalg feltritt (SU-F) sin faglige komité knyttet til spørsmål om teknisk personell og de deler av vårt konkurransereglement som omhandler dette området.  FTP skal ivareta kurs og utdanning av teknisk personell i forhold til de krav og behov feltrittsporten i Norge har til enhver tid. For nærmere beskrivelse av FTPs arbeidsoppgaver vises til FTPs mandat.

Vi søker etter medlemmer som har erfaring som teknisk personell feltritt og som har god kjennskap til feltrittsporten. Søker bør være interessert i å aktivt bidra i utøvelse og oppfølging av banebygging i terrenget, og/eller bidra som TD på feltrittstevner. Vedkommende bør også kjenne til og holde seg ajour med gjeldende reglement på området. Personlige egenskaper som god organisasjonsforståelse og gode samarbeidsevner vil bli tillagt vekt.

Kortfattet søknad sendes til Sportsutvalg feltritt v/ Sissel Røinås på e-post  vennride@gmail.com innen søndag 3. mai.

Spørsmål om vervet kan rettes til Sissel Røinås (leder SU-F) på e-post vennride@gmail.com eller mobil 97512383.

X