Nyheter

Feltbanebyggerkurs og Teknisk delegat i knøttecup (TDKC) Publisert: 06.02.2020,  Sist endret: 06.02.2020

Den 9. – 10. mai 2020 arrangeres det feltbanebyggerkurs og TD knøttecupkurs på Stord Hestesportsenter, Tysemarka
Påmeldingsfristen er 01.mai. Noe for deg?

Hvem kan delta på TDKC- kurs?
Personer med god kjennskap til feltritt, allsidig bakgrunn fra ryttersporten og noe kjennskap til hvordan arrangere et stevne er en fordel.
Videre er det viktig med positiv innstilling, og at kursdeltager på har noe kjennskap til konseptet KNØTTECUP? Eget hefte om KC finner du her.

Hvem kan delta på FBA/FB1 -kurs?
Personer med god kjennskap til feltritt, allsidig bakgrunn fra ryttersporten og interesse for banedesign og hinderkonstruksjon. Praktisk håndverkserfaring er et stort pluss.

Kursholdere: Tore Skedsmo og Elin Heistad.
Kursene skal avholdes lørdag 9. mai og søndag 10. mai 2020
Varighet: 09.00 – ca. 16.00 begge dager.

Innhold: Felles teoriøkt for alle lørdag formiddag og så deler vi oss utover i kurshelgen.

Kursavgift: gratis deltagelse :) Deltager dekker reise og opphold selv
Påmelding:
Teknisk delegat knøttecup: https://minidrett.nif.no/Event#3543550-010
Feltbanebyggeraspirant+1: https://minidrett.nif.no/Event#3543562-010

Husk å meld deg på begge kursene!

Alle deltagere må selv sørge for overnatting.

Felles lunsj og kaffe/drikke i løpet av dagen inngår i kurset.  
Kontaktperson på stedet er Jan Jenssen:  hild-kv@online.no / 91300433

X