Nyheter

FEIs individuelle program for children 2014/16 (MC) – En presisering Publisert: 24.03.2017,  Sist endret: 28.04.2017

Oppdatert utgave av dressurprogram nr 83 – FEIs individuelle program for Children 2014/16 – er nå lagt ut. (Gjeldende fom 1. april 2017).

Det har vært tvil om hvordan storvolten VPV i øvelse nr 18 skal ris – én eller to runder. Etter kontakt med FEI er det avklart at det er én runde. På den første halvdelen (VP) skal rytteren la hesten strekke seg ut på lang tøyle. På den andre halvdelen (PV) skal rytteren ta opp tøylene igjen. Teksten på protokollen er satt opp på en ny måte slik at dette nå forhåpentligvis blir lettere å forstå.

X