Nyheter

Et viktig våpen i krig Publisert: 06.02.2015,  Sist endret: 06.02.2015

Rundt år 1000 e.Kr. var riddertiden i Europa i sin spede begynnelse. Hesten og ridningen ble et viktig våpen i krigføringen under folkevandringene og i vikingtiden, men denne utviklingen kom sent i Norden. Magnus den gode, som var konge i Norge fra 1034 til 1047, deltok til hest i slaget på Lyrskog hede i Tyskland i 1043, men det tok enda 100 år før rytteriet fikk betydning i Norden.

Korsfarerne brakte med seg riddervesenet, ringbrynjen ble byttet ut med den tunge rustningen. Tungt utstyr førte muligens til at en noe tyngre hest etterhvert kom inn i bildet, men størrelsesmessig endret hesten seg ikke så mye i forhold til tidligere tider. I forhold til dagens hester var det ennå ikke snakk om spesielt store hester, trolig lå høyden på den sene middelalderhesten rundt 1,42 cm til 1,52 cm.  Om dette kan høre ut som en misforhold i forhold til rustninger på opptil 40 kg, så kommer også det faktum at den gjennomsnittlige middelaldermannen var 10 cm lavere enn dagens mann.

 

Foto: Ridder-akvamanile (vannkanne) fra middelalderen funnet i Nordland. (Foto: C. Rácz/Kulturhistorisk Museum, UiO)

 

X