Nyheter

Et stort løft for norsk ryttersport Publisert: 09.03.2018,  Sist endret: 09.03.2018

Drammen og Omegn Rideklubb skal investere og ruste opp sitt anlegg på Linnesvollen, i Lier kommune, for 6 millioner kroner ved bygging av en ny stor ridebane og avridningsbane.

Bjørn Rune Gjelsten, som er tilknyttet ryttersporten gjennom sin datter Ingrid, som er aktiv sprangrytter i DOR, gir klubben en gave på 5 millioner kroner. Gjelsten har en visjon om å videreutvikle et ridesenter med internasjonal standard til glede for norsk ryttersport. – Dette er et historisk stort og kraftig løft for norsk ryttersport, sier president i Norges Rytterforbund, Tore Sannum. – Vi opplever her at en generøs person med tilknytning til vår sport bidrar med en stor gave.

Mangler internasjonale arenaer
Norsk ryttersport har i dag ingen internasjonal utendørs kvalitetsarena med to store ridebaner, oppvarming og serviceanlegg. For å kunne videreutvikle norsk ryttersport på linje med europeiske nasjoner, kreves et anlegg hvor det kan arrangeres stevner på tre og firestjernersnivå i både sprang og dressur (det internasjonale rytterforbundet deler inn internasjonale stevner fra en til fem stjerner). Det nye anlegget i Lier vil få en standard som kan gjennomføre slike stevner, samtidig som det legges til rette for å avvikle stevner også i andre grener.

Norges Rytterforbund går inn i prosjektet fordi det er behov for en sentralt plassert og oppgradert arena. Det vil bidra til at også breddeidretten kan få viktig erfaring på høyt nivå, uten å måtte ta lange og dyre turer utenlands. Teknisk personell og andre funksjonærer vil få mulighet til å høste verdifull erfaring på hjemmebane. Det stilles også forventninger til at Norge er med i et europeisk fellesskap med moderne arenaer som ikke bare kan benyttes til norske, men også til nordiske og europeiske mesterskap. Styret i Norges Rytterforbund er opptatt av at den modellen som nå lanseres i samarbeid med Drammen og Omegn Rideklubb, skal kunne brukes andre steder i landet i henhold til revidert anleggsplan.

Skal ikke svekke annen aktivitet 
Norges Rytterforbund bidrar til oppgraderingen på Linnesvollen med en million kroner gjennom prosjektet «Krafttak for ridebanebunner», fordelt over to år.

Styret i Norges Rytterforbund har i sine vurderinger lagt avgjørende vekt på at forbundets bidrag på en million kroner, fordelt over to år, ikke skal gå ut over andre aktiviteter. Bidraget skal heller ikke svekke kravet til egenkapital i forbundet. Norges Rytterforbund ønsker at Drammen og Omegn Rideklubb skal arrangere tre internasjonale stevner hvert år utover Drammen Spring Tour. Samtidig ønsker NRYF å kunne benytte anlegget vederlagsfritt et visst antall dager pr. år til egne arrangementer og tiltak.

Anlegget klart i 2018
Gaven til rideklubben i Lier skal brukes til en helt ny ridebane på 62 x 85m, med internasjonal standard,. En ny oppvarmingsbane på 25 x 62m, nytt funksjonærbygg for dommere og sekretariat, samt nytt lager for hindermateriale og utstyr blir også etablert. Områdene rundt de nye ridebanene vil i løpet av våren 2018 bli opparbeidet og ferdigstilt som grønne arealer. Videre skal det utredes muligheter for å bygge et nytt klubbhus/serviceanlegg med kafeteria, restaurant, dommer og funksjonærfasiliteter.

Banen som etableres gjøres på absolutt den mest moderne måten med walber ebbeflod system der hele banen legges i ett basseng der vann pumpes inn og ut utenifra slik at bunnen skal ha så godt som like forhold for alle uansett vær.  Den etableres med “De Sutter” sikkerhetsgjerde. Det vil bli lagt gummibrostein mellom bane og avridning. Det er flyttet over 15 000 m3 med leire og jord slik at banen skal komme ned på ett nivå slik at det er bra for publikum, men også slik at banen kommer i le for vær og vind.

Totale kostnader for investeringene, som skal sluttføres i 2018, vil være seks millioner kroner og ridebanene skal være klar til bruk våren 2018 og allerede i år vil det bli avholdet to nordiske mesterskap på arenaen.

Et historisk stort løft
NRYF opplever her at en generøs person med tilknytning til vår sport bidrar med en stor gave. Et historisk og kraftig løft for norsk ryttersport, sier presidenten i NRYF, Tore Sannum.

NRYFs bidrag sikrer en viss «styring» over bruken, og skal formelt avklares gjennom en egen avtale med Drammen og Omegn Rideklubb. Presidenten påpeker at investeringen som NRYF er med på, skaper verdier og aktivitet for alle NRYF’s medlemmer.

-Det er veldig motiverende for meg at NRYF har mulighet til å støtte dette prosjektet. Min visjon er å videreutvikle et anlegg som holder internasjonal standard, til glede for hele hestesportsmiljøet i Norge, sier Gjelsten.

X