Nyheter

Endringer ved nytt nasjonalt hesteregister Publisert: 21.12.2016,  Sist endret: 30.12.2016

Mattilsynet har valgt å gå bort fra tidligere bestemmelse om å innføre et ekstra gebyr for utstedelse av hestepass og id-registrering av hest.

Bakgrunnen for saken er at det skal opprettes et sentralt nasjonalt hesteregister. Dette skal etableres hos Norsk Hestesenter som vant anbudsrunden tidligere i år. Etableringen av registeret skal betales av Mattilsynet. Driften av registeret skal dekkes av en ekstra overføring av spillemidler fra Norsk Rikstoto, som var først påtenkt å bli belastet hesteeierne, ved innføring av et ekstra gebyr.

Hestenæringen(NRYF inkludert) har gått sammen og presisert ovenfor mattilsynet at dette ikke er heldig, og det ser ut til nå at man har blitt hørt.

Istedenfor gebyr innføres det et «tak på godtgjørelse» for utstedelse av hestepass og registrering av id-opplysninger. Dette betyr at passutstedende organer ikke kan ta mer betalt enn de spesifiserte summene for utstedelse av hestepass inkludert id-registrering (kr 1505,-) og id-registrering alene(kr 755,-) (tilleggsregistrering).

Les mer:

Mattilsynet

Hestesport.no: Sentral hesteregistrering under KOHS

Hestesport.no: Nytt nasjonalt hesteregister – hva betyr det for deg?

X