Nyheter

Endringer i KR – Sikkerhet i fokus Publisert: 28.02.2017,  Sist endret: 01.03.2017

Norge er blant annet det første landet i Europa som innfører sikkerhetshjelm så bredt. De viktigste endringene i konkurransereglementet kan dere lese om her.

Alle som på noen måte er involvert i stevner og andre sportslige aktiviteter innenfor NRYF, oppfordres til å gjøre seg kjent med de nye reglementene.

Sikkerhetshjelm
Sikkerhet er viktig i ryttersporten og tas alvorlig. Som første land i Europa er det nå i Norge et krav om bruk av sikkerhetshjelm ved alle konkurransetyper og ved all kjøring og ridning på stevneplassen, med visse unntak for voltige. Dette er også endret i de aktuelle grenreglementene.

Endringer i KR I Generelt konkurransereglement
De viktigste endringen gjelder bestemmelser som gjelder reglementets gyldighetsområde og bruk av sanksjoner. Bestemmelsene om bøter er blitt tilpasset NIFs lov.

Det er gjort en del justeringer i Tillegg 1 om NM for fjordhest. Det er også noen justeringer rundt omkring ellers i reglementet.

Vær obs på at dette er den andre utgaven av 2017 i år. Noen få endringer var gjeldende i utgave 1 allerede fra 1. januar. Disse endringene er fortsatt synlige i utgave 2.

KR V Feltritt 2017
Det er ikke lenger lov å ri med annet hodeplagg enn sikkerhetshjelm også i dressurprøven, i tråd med FS’ beslutning.

Ellers er den viktigste nyheten at det er innført en ny bedømmingsform «Ferdighetsbedømming» som kan brukes i terrengprøven. Hensikten er å fremme balansert, effektiv og sikker ridning i terrengdelen. Bedømmingsformen kan brukes på alle klassenivå, men er utviklet spesielt for BEST-cup i feltritt.

KR VII Voltige for 2017
Den eneste reelle endringen er at dommerprotokollene er tatt ut av KR VII. Dette er den eneste grener der sikkerhetshjelm ikke blir påbudt under selve konkurransen. Det fordi andre hensyn til sikkerhet kommer inn i bildet.

KR IX Kjøring 2017
Her er endringene som gjelder sikkerhetshjelm tatt inn. Det kommer en oppdatert utgave med flere endringer litt senere, som forhåpentligvis er klar til 01.april.

Alle oppdaterte reglementer ligger på: www.rytter.no/stevnestart/reglement

X