Nyheter

Endringer i horseprokontingenten for klubbene Publisert: 25.03.2019,  Sist endret: 26.03.2019

Etter overgangen til Equipe i 2018, ser Norges Rytterforbund at dagens kostnadsbilde for bruken av horsepro ikke er oversiktlig. For å gjøre det enklere for klubbene i fremtiden, har NRYF valgt å forenkle kostnadsbildet.

I mange år har klubben måtte forholde seg til flere priskategorier og ulike tilleggsprodukter. Det har vært operert med tre ulike produkter (standard, pluss og proff), ulik kostnad for drift og vedlikehold per start basert på hvilket produkt klubben har valgt, flere lisenskostnader og tilleggsprodukter. Samt ulik tilgang til support avhengig av tilleggsprodukt klubben har valgt.

Fremtidig kostnad for klubbene

Den fremtidige kostnaden for klubben vil være gjeldende fra og med i år. For 2019 vil hver klubb som ønsker å arrangere stevner, bli fakturert for en årlig kontingent i forhold til deres totale antall starter på arrangerte stevner fra året før.  Horsepro stevne er utgått da vi nå bruker Equipe. Klubber som tidligere har arrangert stevner, men som ikke har planer om dette i år bes melde i fra til nryf@rytter.no innen 10.april for å unngå tilsendt faktura.

I tillegg har det vært variabel pris per antall starter avhengig av hvilken pakkeløsning klubbene har valgt. Denne vil nå bli satt som en fast pris på kr 10 per start, på alle stevner som benytter seg av stevnesystemet. Dette vil bli fakturert klubbene som bruker stevnesystemet kvartalsvis. NRYF avgiften opprettholdes og endres ikke.

For klubben vil det da bli tre priser å forholde seg til i fremtiden. Dette er da:

  1. «Klubb500» : kr 1 300,- (mindre enn 499 starter)
  2. «Klubb1000» : kr 1 800,- (500 til 1000 starter)
  3. «Klubb2000» : kr 2 300,- (over 1000 starter)

Norges Rytterforbund har valgt å inkludere brukerstøtte, drift og vedlikehold i de nye produktene. Klubbene får lik tilgang til support, skyløsningen i equipe og horsepro nett med ubegrenset tilgang til antall brukere.

X