Nyheter

Endringer for NM-kvalifisering og autorisasjon teknisk personell 2020 Publisert: 21.04.2020,  Sist endret: 29.05.2020

Korona-pandemien med avlyste stevner og usikkerhet rundt når stevnene kan gå i gang igjen har nødvendiggjort endrede krav både i forhold til NM-kvalifiseringer og i forhold til autorisasjoner for teknisk personell.

TKr har sammen med sportsutvalgene gått igjennom kvalifiseringskravene for Norgesmesterskapene 2020 og gjort nødvendige unntaksendringer. De generelle kravene til kvalifisering er gitt i KR 1 § 150.2. De ulike grenene kan ha mer detaljerte og strengere krav i grenreglementene.

For teknisk personell innebærer koronapandemien at det er vanskelig å gjennomføre kurs og praksis i 2020 for å opprettholde autorisasjonen for sesongen 2021. Etter innspill fra de tekniske komiteene har TKr laget unntaksregler i forhold til det som står i KR I Tillegg 5 for sesongene 2020 og 2021.

Unntaksreglene finner dere her. 

X