Nyheter

Endring i KR IV – § 426.6b: Tillatt bitt for konkurranseponni i hesteklasser Publisert: 31.03.2019,  Sist endret: 31.03.2019

Det vurderes at min 14 mm tykkelse på trinsebitt også for konkurranseponni i hesteklasser ikke er hensiktsmessig. Det er derfor tatt inn et tillegg i KR IV som sier at minst 10 mm for ponni også gjelder for konkurranseponni som starter i hesteklasser.

Merk at begrepet «konkurranseponni» benyttes for å definere med sikkerhet hvilke små hester det dreiser seg om. Hvis noen velger å starte hesteklasse med en liten hest under 148 cm uten å ha ponnimålekort og registrering som konkurranseponni, er det fortsatt hestegrensen på 14 mm som gjelder.

X