Nyheter

En hest – og et menneske Publisert: 05.01.2015,  Sist endret: 15.01.2015

Norges Rytterforbund har blitt 100 år. 100 år med hest, sport og historie har ledet fram til klubbstevnet du var med på i helgen, ridetimen din forrige onsdag, kretssamlingen neste helg. 100 år har ledet frem til 35 000 medlemmer forenet i en interesse i dag.

Men hvordan gikk det hele til? Bli med på en tur tilbake i tid, til den gang det startet, til hestesportens start. Se hvordan og hvorfor. Men mest av alt – les din egen ridehistorie. Her kommer første del i vårt tilbakeblikk på hestens historie, i verden og i Norge, i forbindelse med vårt jubileum:

Dagens hest kan føre sin historie 50 millioner år tilbake i tid, til Nord-Amerika. Så, for 7000-5000 år siden ble hesten domestisert på de store steppene nord for Svartehavet. Hesten var et nyttedyr for kjøtt, skinn og melk. Så oppdaget man hestens bruksegenskaper. Trolig nyttet man seg aller først av hestens trekkraft. De første sikre spor man har av ridning er fra år 3000 f.Kr, da steppenomadene satte seg i salen.

De visste det nok ikke, de første som bega seg ut på oppgaven å temme hesten. Men dette var starten på menneskets nest beste vennskap. Hesten ga menneskene mer enn kjøtt, melk og skinn. Menneskene lagde smykker og kunst av hestens tenner, hår og ben – og prydet gjenstander med bilder av hesten. Hesten dro sleder og vogner og bar sin venn mennesket på ryggen, var et bindeledd til gudene, et statussymbol og en veldig, veldig god venn.

X