Nyheter

Dressurprogram spesialdressur og para i 2018 Publisert: 28.02.2018,  Sist endret: 28.02.2018

Viktig melding til arrangører, teknisk personell og dressurryttere:

Kun dressurprogrammene som var gyldige i 2017 skal benyttes på alle stevner frem til 2. mai. Ikrafttreden av nye/oppdaterte program 2018 er da først 2. mai 2018.

 

X