Nyheter

Dressurkonferansen 2021 Publisert: 20.01.2021,  Sist endret: 26.01.2021

Norges Rytterforbund v/ Sportsutvalg dressur (SU-D) og dressurdommerkomiteen (DDK), inviterer til *dressurkonferanse for ryttere, dommere, trenere, foreldre/foresatte og alle andre dressurinteresserte:

Del 1: 7. mars kl1400 –1700 (digital konferanse)

Del 2: Oktober (sted ikke avklart)

Program og påmeldingsinformasjon til del 1 kommer i februar, men hold av datoen allerede nå!

*Årets konferanse blir delt opp i to deler (vår/høst) grunnet pågående pandemi. 

X