Nyheter

Dressurkonferanse 2019 Publisert: 27.12.2018,  Sist endret: 19.01.2019

Grenutvalget i dressur (GU-D) og dressurdommerkomiteen (DDK) inviterer til dressurkonferanse 23. – 24. mars 2019.

Konferansen er et forum for utøvere, trenere, foresatte, teknisk personell, arrangører, ildsjeler og andre som brenner for norsk dressur.

Mye faglig påfyll med kjente foredragsholdere som berider Bjarne Nielsen fra Danmark og Katrina Wüst, internasjonal dressurdommer fra Tyskland.

Invitasjon og påmeldingsinformasjon kommer snart, men hold av helgen allerede nå!

X