Nyheter

Dressurdommerprosjektet Publisert: 04.07.2018,  Sist endret: 22.08.2018

Prosjektgruppa for dressurdommerprosjektet, med leder Trond Asmyr i spissen, er nå klare for å publisere tre tiltak. 

Et helt nytt, som er en oversettelse av FEIs dokument om hvordan man skal dømme grunnleggende feil. Ettersom dette er et FEI dokument, er de laveste klassene imidlertid ikke inkludert. Prosjektgruppa i dressurdommerprosjektet mener dokumentet kan være en god støtte for den enkeltes dømming og vil også sikre en mer enhetlig dømming mellom dommerne. I dokumentet refereres det ofte til FEIs Handbook. NRYF har kjøpt inn denne boken til alle DDII og høyere. Dere vil få boken gratis, og de som ikke allerede har fått den, vil motta den snart. DDA-I er velkomne til å kjøpe boken direkte fra FEI hvis dere ønsker den. Bestillingsskjema ligger på inside.fei.org. her er en direkte link til bestillingsskjemaet:  https://inside.fei.org/system/files/DHB%20ORDER%20FORM_Seventh%20Print%20Edition_May_2018.pdf.

Et oppdatert skjema for dommermøter. Praksisen vil bli strammet inn, og ikke minst vil det bli en aktiv oppfølgning av skjemaene. Vi mener dette er en forutsetning både for motivasjonen av dommerne til å bruke systemet samt vil gi verdifull informasjon for å forbedre forhold.

En ny retningslinje/Codex for dommerne. Det er bygget direkte opp rundt reglene i KR1 om habilitet, men definerer videre enn dette. Vi mener dette vil være til god hjelp, og også forebygge en del situasjoner.

Alle dokumentene er godkjent av Dressurdommerkomiteen og/eller Grenutvalg Dressur.

Prosjektgruppen arbeider nå videre med de andre elementene, med spesiell vekt på dommerutdanningen samt kommunikasjon med forskjellige grupper innen dressurmiljøet, kan prosjektleder Trond Asmyr fortelle.

X