Nyheter

Dressurdommerkurs i Paradømming Publisert: 14.12.2018,  Sist endret: 14.12.2018

Gu-FH ønsker å styrke norske dressurdommere og sponser derfor med kurs 19. januar i paradømming med Kjell Myhre på Meet Ullevål Stadion fra kl 10 til 16-tiden. Kjell er 5* FEI paradommer og har erfaring fra flere Paralympisk, WEG og andre mesterskap. Kurset er fortrinnsvis for DDI-IV, men aspiranter kan søke om plass.

Vi ønsker å gi de norske dommerne litt faglig påfyll og dypere innsikt i paradømming. Dette er et kurs for alle som ønsker å føle seg tryggere på paradømming. I og med at alle norske dommere er autorisert til å dømme para og vi ser at det ofte blir satt opp på alt fra D-stevner til E-stevner, håper vi flest mulig griper denne muligheten til å lære mer.

Kurset er gratis og man får lunsj på Meet. Reisestøtte blir gitt til dem med over 2 timers reisevei med en maks sum på 1000 kr. Individuell vurdering ved søknad sendt til wenche@rytter.no

Kunne du tenkt deg en karriere som paradommer i FEI?
Vi må begynne på tenke fremover og søker derfor noen som kunne tenke seg å bli FEI paradommer. Kravene for dette er:
• Bli anbefalt fra NRYF
• Ha ridd PSG (resultatlister skal vedlegges)
• Være nasjonal dommer 3 (bevis på at det er dømt minimum 2 PSG-klasser de siste 12 månedene før søknad)
• Skrive og snakke engelsk
• Skrive om sin motivasjon for å bli CPEDI dommer til FEI
• Ta Sit-ins (1 må dekke alle grade, minimum 1 konkurranse pr grad, og alle programmene i hver grad (lag, individuelt og kür)).
• Søkere må være 57 år eller yngre.

Velkommen til kurs :-)

Mvh

DDK

X