Nyheter

Dressurdommerkurs I og II i Østfold Publisert: 15.09.2017,  Sist endret: 20.09.2017

Ønsker du å videreutvikle deg som dressurdommer? Dømme på et høyere nivå enn det du gjør i dag? Meld deg på nå. 

“Vil du være med på å bidra i sporten og utvikle deg selv både som dommer og forståelsen for dressursporten? Så er dette en fin mulighet for deg”, forteller Wenche Alm som er ansvarlig for teknisk personell i Norges Rytterforbund.

Oppfyller du ikke kravene til å kunne melde deg på Dressurdommer I eller II kurs, så må du ta Dressurdommeraspirant kurs først. Rytterkretsene setter opp disse kursene.

Det er satt av en maksgrense med 20 deltakere på begge kursene.

Dressurdommer I

Sted: Kalnes videregående skole
Når: 21.-22.oktober 2017
Kurslærere: Trond Asmyr
Påmeldingsfrist: 01.oktober. Påmelding gjøres her.

Kurset starter kl 09.00 begge dager og avsluttes ca kl 18.00 begge dager.

Målgruppe: Aktuelle deltagere er DDA som ønsker å bli DDI og DDI som ønsker/trenger repetisjonskurs.

Krav: Dressurdommeraspiranter som har vært dette i minimum 1 år og som har vist seg kompetent som dommer. Du må i tillegg oppfylle følgende krav:
– Rideferdighet: LA dressur på D-stevne til minst 60%, alternativt LB kombinert med bisitting. Dokumentasjon kreves ved påmelding til kurs.
– Bisitting før kurs: Kreves bare ved rideferdighet i LB i hht pkt b). Bisitter for minst DDI i 2 klasser LA med alt 10 ekvipasjer på minst D-stevne. Dokumentasjon på bisitterskjema kreves ved påmelding til kurs.

Eventuelt bisitter-skjema og dokumentert rideerfaring sendes inn sammen med påmelding til kurs i påmeldingsskjema.

Kostnader: Utgifter til overnatting og måltider dekkes av den enkelte.  Ellers er det ikke kostnad å delta på kurset.

Deltagerne oppfordres til å søke sine klubber/kretser om å få dekket reiseutgifter.

Anbefalt overnatting: Quality Hotell Sarpsborg (flybussen stopper rett utenfor). Kontakt Maja Farup i forkant for organisering av skyss fra overnattingssted til ridesenter på kursdagene.

Dressurdommer II

Sted: Frediksborg Hestesenter, Fredrikstad
Når: 04.-05.november 2017
Kurslærere: Trond Asmyr og Torunn Knævelsrud
Påmeldingsfrist: 15.oktober. Påmelding gjøres her.

Kurset starter kl 09.00 begge dager og avsluttes ca kl 18.00 begge dager.

Målgruppe: Aktuelle deltagere er DD1 som ønsker å bli DD2 og DD2 som ønsker/trenger repetisjonskurs.

Krav:Dressurdommere I som har vært dette i minimum 2 år og som har vist seg kompetent som dommer. Du må i tillegg oppfylle følgende krav:
– Rideferdighet: LA dressur på minst D-stevne til minst 60%, eller vist seg særlig kompetent som dommer.
– Bisitting før kurs: Bisitter for minst DDII i 2 klasser MB med i alt 10 ekvipasjer på minst D-stevne. Dokumentasjon på bisitterskjema kreves ved påmelding til kurs.

Kostnader: Utgifter til overnatting og måltider dekkes av den enkelte.  Ellers er det ikke kostnad å delta på kurset.

Deltagerne oppfordres til å søke sine klubber/kretser om å få dekket reiseutgifter.

Overnatting: På ridesenteret, kontakt Ellen Thorstensen, tlf.: 47874310 eller Quality Hotell Sarpsborg (flybussen stopper rett utenfor). Benytter du et av disse tilbudene og kommer med fly, kontakt Maja Farup i forkant for organisering av skyss fra flybuss til ridesenter på fredag eller skyss fra Quality til ridesenter kursdagene.

For spørsmål om disse kursene:
Maja Farup
Mobil: 402 23 777
dressur@farup.net

X