Nyheter

Dommerklinikk med Jan Olsen Publisert: 15.03.2015,  Sist endret: 15.03.2015

I samarbeid med Moldegaard Ryttersportsklubb ble det arrangert dressur dommersamling med faglig påfyll for dommer og dommerassistenter i Hordaland Rytterkrets en fredag kveld.

Jan Olsen fra Danmark sto for det faglige, han var i Bergen i forbindelse med at han var yret inn for å dømme i vintercupen dressur som ble arrangert helgen 14-15 mars på Moldegaard.

Han ga tips / innføring i hvordan han tenker ved bedømmelse av ekvipasjer på forskjellige nivå. De fleste dommerne i Hordaland hadde tatt seg turen ut til Moldegaard. De fikk se / dømme 3 forskjellige ekvipasjer på forskjellig nivå (LB, LA og MB). Der var mange spørsmål fra ett nesten fulltallig dommer korps fra Hordaland og diskusjonene ble gode. Test rytterne fikk også gode tilbakemeldinger på hva de kunne forbedre i sitt program.

Litt om Jan Olsen:
Han har fungert som dommer siden 1991 og ble GP dommer for 6 år siden og har dømt mye både i Danmark og Norge. (ca. 70 dager hvert år). Som aktiv rytter har han ridd opp til PSG på distrikts og landsnivå plan. Han sitter inne med veldig mye kunnskap om dømming og dømmer stort sett på høyt nivå, så vi var veldig heldig som har fått han over til Bergen/ Os.

Tilbakemeldingen fra dressurdommeren var at dette var veldig lærerikt og ikke minst kjekt å kunne komme samme å diskutere.

X