Nyheter

Distanseritt i G7 landene Publisert: 20.02.2015,  Sist endret: 20.02.2015

I Norges Rytterforbund anser vi hestevelferd som et av våre viktigste arbeidsområder. Derfor ønsker vi ikke å bli assosiert med saker som kan stille spørsmål ved hestevelferden. I den siste tiden har det vært en rekke saker fremme i media i forbindelse med distanseritt i G7 land.

NRYF har vært i kontakt med FEI for å få deres uttalelse om hva de mener vi som nasjonalt forbund bør gjøre i saken. FEIs president Ingemar De Vos sendte 12. februar ut et brev fra FEI der han presiserer at FEI tar saken svært seriøst og har bedt om en detaljert rapport fra det siste rittet i UAE der 3 hester døde. Dette til tross for at rittet i denne saken var nasjonalt. Hele brevet kan leses her.

Dette har medført at vi vil ha noen retningslinjer i forbindelse med norsk deltagelse i ritt i G7- landene:
De nye FEI reglene for distanse dekker alle behov for å sikre hestevelferden.
Gode regler forutsetter selvfølgelig at de etterleves for å ha ønsket virkning, men NRYF mener at så lenge det er ritt under FEI vil hestevelferd være ivaretatt.

NRYF vil kun sende ryttere og hester til deltagelse i distanseritt i G7 land når dette er FEI-ritt.

Inntil videre vil vi ikke la norske ryttere eller hester delta i nasjonale distanseritt i G7-landene. Norske ryttere som har lånt/leid hester i disse landene for å delta i FEI-ritt, må kjenne alle forhold rundt hesten og vite at den ikke er innblandet i noen ureglementerte forhold, da rytteren er den som til slutt vil stå ansvarlig dersom noe oppdages under rittet.

X