Nyheter

Disse oppgavene må gjøres innen 30.april Publisert: 25.02.2020,  Sist endret: 25.02.2020

30.mars er siste frist for å avholde årsmøte, mens 30.april er fristen for rapportering av medlemsopplysninger. 

Mer informasjon om årsmøte kan dere lese her

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering åpnes i KlubbAdmin 1. april 2020.

Idrettslagene skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv og laste opp signert årsmøteprotokoll.

Aktive medlemmer 

Aktive medlemmer er alle som rir regelmessig, uavhengig om det er konkurranse eller bare trening/tur, betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere, teknisk personell eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser, dugnad eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

Alle «aktive medlemmer» skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i klart adskilte miljøer.

Det er viktig at denne rapporteringen gjøres nøye, da dette avgjør tildelingen fra Norges Idrettsforbund. 

 

X