Nyheter

Digital løsning for bytte av representasjonsklubb Publisert: 26.02.2020,  Sist endret: 26.02.2020

Nytt av sesongen er at overganger blir gjennomført gjennom Min Idrett (for utøvere) og SportsAdmin (for klubb).

Ved sportslig representasjon kan overgang til annen klubb skje fra 1.november til 1.mars året etter. Overgang gjøres digitalt i Minidrett. Overgang gjelder kun for ryttere som har eller har hatt lisens/grønt kort.
Hvis rytter ikke har hatt lisens/grønt kort så må man melde seg ut av gammel klubb og inn i ny klubb. Rytter må selv melde i fra til gammel klubb at man ønsker å melde seg ut.

Les mer om hvordan rytter søker overgang og hvordan klubber behandler digitale øvergangssøknader her.

Gammel klubb har 7 dager på å godkjenne/avvise fra e-post om søknad er mottatt. Dersom gammel klubb ikke godkjenner/avviser innen 7 dager, blir overgangen automatisk godkjent.

X