Nyheter

Dette må rideklubbene gjøre innen 30. april Publisert: 16.04.2019,  Sist endret: 16.04.2019

Det er igjen tid for å telle antall medlemmer i norsk idrett. Den 30. april er siste mulighet til å rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr 31.12.18.

Dette må idrettslagene gjøre innen 30. april 2019 via www.KlubbAdmin.no:

  1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.18
  2. Besvare standardspørsmål fra Idrettsforbundet og aktuelle særforbund
  3. Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2019
  4. Bekrefte idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

Hva er medlemmer?
Medlemstallet definerer de som er medlem pr 31.12.18 og har betalt medlemskontingent til idrettslaget.

Hva er aktive medlemmer?
Aktive medlemmer tar utgangspunkt i medlemstallet, men definerer i hvilke grener (eks. dressur, sprang, mounted games, øvrig ridning osv.) medlemmet aktivt tar del. Det aktive medlemstallet kan dermed ofte være høyere enn medlemstallet da mange medlemmer bedriver flere idretter (idrettsgrener).

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å utøve selve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet spillere, trenere, dommere, lagledere, styremedlemmer, materialforvaltere, æresmedlemmer og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Videoveiledning

Tilgang til samordnet rapportering
Styret og medlemsansvarlig kan gjennomføre samordnet rapportering. Registrert leder av klubb kan sende inn nye opplysninger til brønnøysundregistrene.

Support: Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling her. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

X