Nyheter

Den nye Ungdomskomiteen er valgt Publisert: 23.03.2015,  Sist endret: 23.03.2015

Fra venstre: Guri Ramtoft (leder), Ingvild Østli (avtroppende leder), Kristoffer Tvete (nestleder), Katrine Figenschou Olsen (varamedlem).

(23.03.2015) På Ryttertinget 22. mars ble Ungdomskomiteen valgt. Komiteen består nå av 7 medlemmer fra ulike deler av landet:
Leder Guri Ramtoft
Nestleder Kristoffer Tvete
Medlem Thora Ranum Nyhagen
Medlem Hallvard Kjøllmoen Steien
Medlem Gry Merethe Løkken Dobloug
Varamedlem Signe-Christine Lillerud
Varamedlem Katrine Figenschou Olsen

2
Noen av de avtroppende komitemedlemmene. Fra venstre: Nikolai Vike (avtroppende styremedlem), Guri Ramtoft (leder), Kristoffer Tvete (nestleder), Ingvild Østli (avtroppende leder).

Guri Ramtoft som ny leder for Ungdomskomiteen er også fullverdig styremedlem i Forbundsstyret, med Kristoffer Tvete, nestleder, som personlig vara.

“Vi gleder oss nå til å sette i gang med en ny Ungdomskomité med mange nye medlemmer. Vi har mye og takke Ingvild Østli som er avtroppende leder for supert arbeid i hele 4 år for ungdomssatsning i NRYF og alt arbeid hun har gjort i forbindelse med Ungdomskomiteen. Vi takker også for all støtte fra Forbundsstyret og administrasjonen. Det blir en spennende tid fremover” sier Kristoffer Tvete som nyvalgt nestleder. 

 

X