Nyheter

Deltagelse på internasjonale stevner i utlandet Publisert: 07.07.2020,  Sist endret: 07.07.2020

I forhold til å melde norske ryttere/kusker på internasjonale ordinære stevner i utlandet følger Norges Rytterforbund UDs reiseråd.

NRYF melder altså ikke ryttere/kusker til stevner i land hvor det blir frarådet å reise. Til land hvor det er anledning å reise til, stiller det seg annerledes, men vi ber alle tenke seg grundig om og ta en helhetlig vurdering av smitteforholdene før de drar. Videre må hver enkelt deltager selv ta fullt ansvar for forsinkelser og ekstra kostnader uansett grunn, herunder endringer i reiseråd mens man er i utlandet og endringer i forsikringsdekning.

X