Nyheter

Dameridningen måtte ikke bli «chanseseilas» Publisert: 23.04.2015,  Sist endret: 20.04.2015

Hankjønnet var i klart flertall på de tidlige konkurransebanene på 20-tallet, både på bakgrunn av sportens militære tilknytning og det generelle samfunnssynet. Men det var definitivt kvinner som red og som ville mer enn å være selskap på turritt.

Damerne og ryttersporten

Rittmester Karl Kildal hadde ansvaret for å dekke ryttersporten i landets første hesteblad – Våre Hester. I en artikkel i 1926 vier han hunkjønnet i sporten spalteplass via artikkelen «Damerne og ryttersporten».

Karl Kildal (her på hesten Barrabas) dekket ryttersporten i landets første hestesportsblad, Våre Hester - og han var visepresident i NRYF på 20-tallet. Han ønsket kvinnelige rytter velkommen, men reiste også en advarende pekefinger i en artikkel i Våre Hester i 1926.

Karl Kildal (her på hesten Barrabas) dekket ryttersporten i landets første hestesportsblad, Våre Hester – og han var visepresident i NRYF på 20-tallet. Han ønsket kvinnelige rytter velkommen, men retter også en advarende pekefinger i en artikkel i Våre Hester i 1926.

Kildal innleder artikkelen med følgende ord: «Vi har i de senere aar kunnet glæde os over inden deltagerne i vore rytterkonkurranser at kunne tælle flere av vore ridende damer. Ogsaa iaar har damene deltat med meget held, ikke alene i prisridning og –hopning, men endog på flatløpsbanen.» Deretter bringer Kildal bilder av de fire damer som i 1925 gjorde seg bemerket som premievinnere – det var snakk om fru. Lizzie Juul, frk. Dikka Stang, Fru løitn. Qvist og frk. Jenny Pedersen.

Frk. Jenny Pedersen er en ung kvinnelig rytter Kildal fremhever for sine rytter-ferdigheter.

Frk. Jenny Pedersen er en ung kvinnelig rytter Kildal fremhever for sine rytter-ferdigheter.

I prisridning og i dressur var det «selvsagt» egne dameklasser, men det var også mulighet til å delta i «ordinære» klasser. I 1925 utmerket fru Lizzie Juul seg ved å både vinne og bli nummer to. Om hennes andreplass i en meget vanskelig «specialhopning» sier Kildal: «..ved at bli 2.præmie-vinder , markerer ogsaa, at fruen paa hopningens omraade er jevngod konkurrent for vore mandlige ryttere».

Lizzie Juul ble av Kildal betegnet som å være "jevngod konkurrent for vore mandlige ryttere».

Lizzie Juul ble av Kildal betegnet som å være “jevngod konkurrent for vore mandlige ryttere».

Lizzie Juul (her på Ravn) var en av medlemmene i Kristiania Rideklub, og de betegnet henne som en av de mest kjente størrelser innen  Norges sivile rytterverden i 1928.

Lizzie Juul (her på Ravn) var en av medlemmene i Kristiania Rideklub, og de betegnet henne som en av de mest kjente størrelser innen Norges sivile rytterverden i 1928.

Fru løitnant Qvist imponerte også herrene i sporten ved sine deltagelser i flatløp. Hun vant galoppløpet på Frognerkilen i 1924 og gjentok dette i 1925 med fullblodsen Sheitany. Da slo hun både sin mann og grosserer Bredal. Kildal forteller begeistret videre at fruen med letthet også seiret med hesten Ardenia foran løytnant Knudtzon/Hildur og disponent Bache/Master Blanchett i høstkapprittet i Drammen – et flatløp over 1600 meter.

Fru Nikken Quist - gift med Arthur  Quist - får også lovord fra visepresident Kildal. Her rir hun sin manns hest Hidalgo.

Fru Nikken Qvist – gift med Arthur Qvist – får også lovord fra visepresident Kildal. Her rir hun sin manns hest Hidalgo.

En advarende pekefinger

Kildal er tydelig begeistret for de kvinnelige innslagene, men han retter i slutten av sin artikkel en advarende pekefinger mot det kvinnelige kjønn: «Maatte de unge ridende damers deltagelse i vore rytterkonkurranser bli endnu hyppigere end hittil; men vi haaber ogsaa deltagende damer altid vil erindre at vi  – deres mandlige konkurrenter og tilskuerne – forlanger at se noget smukt, naar en dame optrær som konkurrent ved offentlige stevner. Det maa ikke utarte til at bli en helt usikker chanseseilas.»

Frk. Jenny Pedersen i svevet - men kvinnenes ridning må ikke bli en "chanceseilas" advarer Kildal..

Frk. Jenny Pedersen i svevet – men kvinnenes ridning må ikke bli en “usikker chanseseilas” advarer Kildal idet han sier at både de mandlige konkurrentene og tilskuerne forventer å se noe smukt når kvinnene rir..

Kildal skulle ha visst at rundt 100 år senere var hunkjønn klart i flertall innen sporten!

Innledningsbilde: Bildet viser Lizzie Juul med hesten Ravn under et sprangstevne på Bislet.

Kilder: Våre Hester, Kristiania Rideklub 1903-1928
X