Nyheter

Kretsting 2018 Publisert: 03.04.2018,  Sist endret: 10.04.2018

Minner alle klubber på kretsting for Buskerud Rytterkrets onsdag 11.april. Saksliste er sendt ut på mail til klubbene,

Hotell General, Hønefoss
Onsdag 11/4 kl 1830.

Kretstinget er åpent for alle medlemmer i Buskerud Rytterkrets, men det er kun 2 representanter for hver klubb som har stemmerett.

Påmelding sendes innen søndag 8.april til buskerud.krets@rytter.no
Det blir servering av kaffe og kake under møtet, og pizza i etterkant.

Saksliste BRyK Kretsting 2018.docx (1)

BRyK årsmelding 2017

Fullmaktskjema

Regnskap 2017- Budsjett 2018

Valgkomiteens innstilling 2018 BRYK

 

 

X