Nyheter

Bli kjent med vår første president Publisert: 24.06.2015,  Sist endret: 25.06.2015

Carl Fredrik Michelet (1860-1935) var NRYFs første president. Hesteinteressen satt dypt i ham – og han satte spor etter seg på mange områder.

Glad i fart

Unge Michelet var glad i fart, og sekondløytnanten Michelet red sitt første kappritt 29. juni 1884 på Etterstad. Året etter vant han sitt første løp. 20 år senere vant han sitt siste ritt på kapprittbanen, men han sluttet ikke å ri for det.  Han gjorde det godt også, i løpet av disse 20 årene vant han blant annet det eneste klassiske løpet Norge hadde i lang tid – Thomas Stang Michelets premie – tre ganger.

Aktiv på flere baner

Michelet vendte seg også mot det som på hans tid ble omtalt som den andre gren av ryttersporten – Concours hippique – baneridning. Fra sitt første ridestevne i 1901 red han helt til han ble 70 år både i sprang, dressur og såkalt «kombinert sport».

Christian Fredrik Michelet - i et terrengritt i 1919.

Christian Fredrik Michelet – i et terrengritt i 1919.

Det året han gikk av for aldersgrensen vant han høyeste klasse i dressur. Han brydde seg ikke så mye om at han overskred en aldersgrense og red like godt året etter også i en sprangkonkurranse i Oslo. I et avisreferat stod det etter at etter sprang over et ukjent antall hinder så styrtet hesten og majoren fikk hesten over seg, men han satte seg opp igjen og fullførte rittet og fikk 4. premie.

Det sier mye om Michelet som rytter og idrettsutøver når han som nær 70-åring konkurrerte om seirene med ungdommelige konkurrenter. Disse hadde en forbedret undervisning som følge av sportens utvikling til sin klare fordel. Men Michelet ikke bare klarte å følge utviklingen, han klarte på mange måter å være i teten av den.

Slike resultater kom ikke av seg selv, og hos Michelet lå blant annet en god utdannelse lå til grunn for dette – han hadde tatt sin utdannelse i Saint- Cyr, Hannover og i forbindelse med opphold i England.

På flere måter var han en foregangsmann og også tidlig for sin tid – han visste om den plikt som tillå enhver sportsmann, også en rytter. Han holdt sin kropp i orden og i god form ved ubønnhørlig trening.

I 1918 fikk Michelet Kongens fortjenestemedalje i gull.

Mannen bak Nordisk

Nordisk mesterskap er et årlig høydepunkt for mange ryttere. Det kan vi takke Carl Fredrik Michelet for. I 1919 fremla Michelet, som president av nystiftede NRYF, ideen om en nordisk rytterkonkurranse. I programmet for Nordisk i Stockholm 1937 betegnes majoren som opphavsmannen til Nordisk.

Sentral i galoppsporten

Han glødet for Øvrevoll og var med på etableringen av den. Det sies om ham at han reiste ikke banen alene, han hadde god hjelp. Men uten ham hadde det neppe blitt noen Øvrevoll-bane.

På 30-tallet var Michelet i farten på Øvrevoll og red selv sine hester til trening på galoppbanen. I løpet av den tiden Michelet var engasjert innen både galopp og baneridning, utviklet norsk ryttersport seg fra å by på ubetydelige prestasjoner til et nivå som tillot norske ryttere med heder å konkurrere med verdens beste.

Sjef for Kavaleriets rideskole

I 1903-1908 var han sjef for Kavaleriets rideskole, der han i flere år hadde vært annenlærer. Han gikk opp i denne tjeneste med liv og sjel, og det sies at hans temperament av og til løp av med ham – og at hans instruksjon kunne innebære drastisk tiltale som kunne være mer illustrerende enn behagelig. Men, det var hevet over tvil at resultatet av hans gjerning førte til en opparbeiding av interesse for sportsridning av alle slag hos hans elever.

Interessert i avl

Michelets interesse for ryttersporten førte til arbeid for hesten og hesteavl. Han var medlem av Hestekomiteen av 1897 og arbeidet sterkt i mange år for kryssing av østlandshest med fullblods.

Han hadde teft for kjøp av hest og skaffet mange av sine venner gode hester, blant annet gjennom sine gode engelske forbindelser.

Som person beskrives han som en sammensatt natur med rike evner, åndelig som kroppslig. Hans elskverdighet var besnærende, hans replikk rapp og åndfull – av og til med en brodd. Han var en utmerket taler og en «story-teller». Han hadde en glødende begeistring for rytteridrett – og dennes betydning for kavaleriet.

 

Kilde: DNOR Rytterkalender 1935-1980

X