Nyheter

Banebyggeraspirantkurs 7-8 april Publisert: 20.03.2018,  Sist endret: 20.03.2018

Vest-Agder Rytterkrets inviterer til banebyggeraspirant kurs (SBBA kurs) 7-8. April 2018.

Sted
Kristiansand, Idrettens hus, Henrik Wergelandsgt. 4
Inngang fra Vestre Torv.

Tidsplan
Lørdag 7. april kl. 09.00-18.00
Søndag 8. april kl. 09.00-16.00

Kursholder: Ole Stokke, Mobil 932 51 148
Kursansvarlig er Vest-Agder Rytterkrets.

Kurset er åpent for personer som ønsker å bli banebyggere, som har kjennskap og forståelse av sprangkonkurranser, og må være fylt 16 år. Det er også for de som ønsker å bli sprangdommere som et alternativ til praksisstevnet.

Bindende påmelding innen 30. mars 2018 til lotti@torp-gard.no og innbetaling til Vest-Agder Rytterkrets, kontonummer 3060 24 16352. Merk betalingen med Banebyggeraspirantkurs.

Pris for kurset er kr 1000 for medlemmer av Vest-Agder Rytterkrets, kr 1400 fra andre kretser. Kurset er åpent for deltagere fra hele landet, men ved ekstra stor deltagelse vil deltagere fra Vest-Agder Rytterkrets bli prioritert.  Max. 20 deltakere

Deltagerne anbefales å søke sine klubber om å få dekket kursavgiften.

Deltakerne må ha med, og bør ha gjort seg kjent med, siste gjeldende versjon av KR 1 og KR II, enten lastet over på PC/Ipad eller i papirversjon.  Disse finnes under  http://www.rytter.no/stevnestart/reglement/

Veiledning for banebyggere sprang må også den enkelte printe ut/laste ned.  Denne finnes under http://www.rytter.no/grener/sprang/komiteer/

Ta også med skrivesaker: Rutepapir inkl. linjal, blyant og viskelær.

Det serveres lunsj lørdag og søndag

Overnatting: Utgifter til overnatting og måltider som ikke er inkludert i kurset, dekkes av den enkelte.

 

Ved spørsmål ta kontakt med Lotti K. Løvhaug.
E-post: lotti@torp-gard.no
Tlf: 98063581

Vi ønsker deg velkommen til et spennende kurs!                                       

X