Nyheter

Banebygger på kjørestevne Publisert: 08.02.2018,  Sist endret: 08.02.2018

I noen år har det blitt praktisert at banebygger ikke starter selv på kjørestevner som banebyggeren selv har bygget. For å styrke rekrutteringen av banebyggere og utnytte at startene ofte er de som har best forutsetning for å bli gode banebyggere, ønsker nå Gu-K at på D- og lavere stevner kan banebyggeren starte på samme stevne som den har bygd.

-Harald Løtuft-

X